Детайл за почистване

Кой е най-важния елемент при сключването на сделка? Обикновено това е съотношението между цена и качеството на услугата. Почистването не е изключение.

57Как се формира цената, за абонаментно почистване?

При изготвянето на планове за абонаментно или регулярно почистване, вземаме предвид следното:
• Площта на имота;
• Дали почистването се извършва по график на клиента или по график на „Клийнито“;
• Честота на посещенията при клиента;
• Кои услуги ще бъдат включени в пакета;
• Включени ли са неспецифични услуги;
• Период на договорните отношения;

С тази информация, вие можете да вземете по-лесно решение при избора на фирма, за абонаментно или просто почистване при нужда.

При възникнали въпроси

Пишете Ни

24 / 7