Отговори на някои често задавани въпроси, за почистване

почистване, пране
пране на мека мебел
Често хората, които за първи път ще се възползват от услугите на фирми за почистване имат много въпроси. Тук ще дадем отговорите на някои от тях.

Как процедирате при възникване на щета по време на работа?

Понякога в процеса на работа се допускат и някои дребни грешки (изключително рядко). Фирма „Клийнито” ООД носи пълната отговорност при възникнали щети по време изпълнението на служебните задължения на всички работници намиращи се на обекта.

Каква сигурност ми осигурявате?

Подбор на персонала: подбираме внимателно хората, които назначаваме. Всички преминават през няколко проверки преди да бъдат изпратени за почистване във Вашия дом или офис. В нашите оперативни екипи винаги има отговорник на група, групата извършва всички задачи отговорно, с голяма прецизност и пълна конфиденциалност.

При възникнали въпроси

Пишете Ни

24 / 7