Почистване с абонамент втора част

В три части ще разгледаме основното, което трябва да знаете за услугата абонаментно почистване. Това е втората част, посветена на абонаментното почистване.

професионално почистване
професионално почистване

Най-важния въпрос, когато се подбира партньор за почистване, но най-вече при абонаментно почистване е кой да бъде той. Ние сме професионалисти в почистването и с няколко думи ще се опитаме да отговорим на въпроса: Как се формира цената, за абонаментно почистване?

При изготвянето на планове за абонаментно или регулярно почистване, вземаме предвид следното:
• Площта на имота;
• Дали почистването се извършва по график на клиента или по график на „Клийнито“;
• Честота на посещенията при клиента;
• Кои услуги ще бъдат включени в пакета;
• Включени ли са неспецифични услуги;
• Период на договорните отношения;

При възникнали въпроси

Пишете Ни

24 / 7