Що е то професионално почистване – втора част

Cleanito
кърпи за професионално почистване

Световния стандарт в този бранш е приел за необходимост четири основни цвята за „бърсалките”. Те са червен, син, зелен и жълт. Представете си какво би могло да стане ако почистването във Вашия дом става с фирма, която изпраща ежедневно различни хигиенисти на работното място и днес Иванка почиства тоалетната чиния със синята кърпа, а кухнята със жълтата, но на другия ден по график трябва да дойде да почиства Гергана и тя вземе синята кърпа за да бърше в кухнята. Нелепо нали!

Това е една много малка част от знанията, които всеки работещ във фирма за професионално почистване трябва да има, предполага се, че всички работещи в подобни фирми са преминали през курсове за обучение и са наясно с подобни неща, но нашата практика и наблюдения показва, че много малка част от фирмените хигиенисти се съобразяват дори с това елементарно правило. Това в никакъв случай не означава професионализъм!

Подбирайте внимателно фирмите за почистване на които ще поверите чистотата за дома си, информирайте се за начина им на работа, техниките и консумативите които използват, все пак затова плащате за професионално почистване.

При възникнали въпроси

Пишете Ни

24 / 7